všetky novinky Novinky

všetky články Články


Uplatňovanie daňového poriadku v období „pandémie – korona vírus“


8.6.2020

Finančné riaditeľstvo SR, začiatkom mája 2020, vydalo v časti týkajúcej sa správy daní, Informáciu k zákonu č. 67/2020 Z. z. o niektorých  mimoriadnych  opatreniach vo finančnej oblasti  v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby  COVID-19, doplnenú o informáciu k zákonu č. 96/2020 Z. z..

V tejto informácii sa osobitne rozoberajú práva a povinnosti daňových subjektov v období „pandémie – korona vírus“ týkajúce sa:

  • spôsobu doručovania podania správcovi dane a doručovania písomností daňovému subjektu,
  • postupu pri zmeškaní lehoty,
  • možností prerušenia daňovej kontroly a daňového konania,
  • zverejňovania daňových subjektov v zoznamoch finančnej správy,
  • zániku práva vyrubiť daň a premlčanie a zánik práva vymáhať daňový nedoplatok,
  • súm, ktoré sa považujú, resp. nepovažujú za daňové nedoplatky a daňové preplatky,
  • odloženia daňovej exekúcie,
  • ustanovení o správnych deliktoch a sankciách.

Celú informáciu Finančného riaditeľstva SR nájdete tu: 

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Aktualne_oznamy/2020.05.05_1_DP_2020_I.pdf

Týmito, ale aj ďalšími témami, ako je postup správcu dane a daňového subjektu pri daňovej kontrole, priebehom daňového konania a zmenami v daňovom poriadku od 1.1.2020 sa budeme zaoberať dňa 17.6.2020 na poobedňajšom online webinári pod vedením Ing. Evy Ivaničovej, pracovníčky odboru správy daní, Ministerstva financií SR: Daňový poriadok, daňová kontrola – práva a povinnosti daňového subjektu a správcu dane pri daňovej kontrole, novela od 1.1.2020.

Kompletný program tohto online webinára nájdete TU.

 

Článok pre Vás pripravila:
Ing. Eva Ivaničová, Ministerstvo financií SR

 sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK