všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Uplatnenie daňových výdavkov pri prenájme a predaji nehnuteľnosti


25. 4. 2022

Výber z príkladov riešených na webinári s Ing. Dagmar Bednárikovou.

Otázka č. 1 - Výdavky pri prenájme nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku

Daňovník – FO/občan prenajíma nehnuteľnosť, ktorú zaradí do obchodného majetku, t. j. bude o nej účtovať (bude ju evidovať) ako o obchodnom majetku. Aké daňové výdavky môže uplatniť?

Odpoveď:

Daňovník si môže uplatniť v preukázateľných výdavkoch vynaložených v súvislosti s touto nehnuteľnosťou výdavky na:

   • obstaranie prenajímanej nehnuteľnosti(formou odpisov),
   • technické zhodnotenie,
   • jej opravy a udržiavanie,
   • iné súvisiace výdavky spojené s používaním nehnuteľnosti(výdavky na riadnu prevádzku nehnuteľnosti ako výdavky na energie), ďalej výdavky na poistenie prenajímanej nehnuteľnosti, daň z nehnuteľností, výdavky týkajúce sa úhrad vlastníka bytu a nebytových priestorov v dome do fondu prevádzky, údržby a opráv, úroky z úverov a pôžičiek na zakúpenie prenajímanej nehnuteľnosti a pod.

Otázka č. 2 - Výdavky pri prenájme nehnuteľnosti nezaradenej do obchodného majetku

Daňovník – FO/občan  prenajíma nehnuteľnosť, ktorú nezaradí do obchodného majetku, môže si ako daňový výdavok uplatniť len výdavky na riadnu prevádzku nehnuteľnosti, ako sú napr. výdavky na energie vrátane výdavkov + tzv. ostatné služby. Do daňových výdavkov si v takomto prípade nemôže zahrnúť napr. ani výdavky na poistenie nehnuteľnosti, daň z nehnuteľností, príspevok do fondu opráv a údržby a pod.

Pri nehnuteľnosti nezaradenej do obchodného majetku si môžeme uplatniť tieto výdavky na riadnu prevádzku nehnuteľnosti, t.j. ide o:

   • výdavky na energie –elektrická energia, teplo na vykurovanie a výrobu teplej úžitkovej vody, pitná a úžitková voda pre domácnosť, plyn.

Okrem toho môžeme uplatniť aj výdavky na ostatné služby súvisiace s prenájmom nehnuteľnosti, ktorými sú najmä:

   • odvádzane odpadovej vody z domácností,
   • osvetlenie a upratovanie spoločných priestorov v dome,
   • používanie výťahu,
   • kontrola a čistenie komínov,
   • odvoz popola, smetí a splaškov,
   • čistenie žúmp,
   • vybavenie bytu spoločnou televíznou a rozhlasovou anténou,

Do daňových výdavkov si v takomto prípade nemôže zahrnúť napr. ani výdavky na poistenie nehnuteľnosti, daň z nehnuteľností, príspevok do fondu opráv a údržby a pod.

Otázka č. 3 - Úroky z hypotekárneho úveru ako výdavok

Daňovník – FO/občan si na kúpu nehnuteľnosti zobral hypotekárny úver. Zakúpenú nehnuteľnosť prenajíma, zaradil ju do obchodného majetku a príjmy z jej prenájmu zdaňuje podľa § 6 ods. 3 ZDP. Príjmy a výdavky eviduje daňovník v daňovej evidencii podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov, v ktorej eviduje aj prenajímanú nehnuteľnosť. Môže si pri dosiahnutom príjme z prenájmu uplatniť do daňových výdavkov úroky z hypotekárneho úveru zaplatené v roku 2022?

Odpoveď:

Ak fyzická osoba s príjmami z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov  využíva na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie týchto príjmov nehnuteľnosť, ktorú v príslušnom zdaňovacom období má zaradenú v obchodnom majetku, potom aj úroky zaplatené v roku 2018 súvisiace so splácaním hypotekárneho úveru na obstaranie tejto nehnuteľnosti sú v súlade s § 19 ods. 3 písm. s) zákona o jej daňovým výdavkom.

 

Problematikou daňových povinností spojených s vlastníctvom, prenájmom a predajom nehnuteľností, ako aj riešením praktických príkladov z praxe, sa budeme zaoberať dňa 5. mája 2022 na našom online webinári: „Nehnuteľnosti – daňové povinnosti spojené s vlastníctvom, predajom a prenájmom nehnuteľností“ pod vedením lektorky Ing. Dagmar Bednárikovej, daňovej poradkyne, členky SKDP.

Otázky a odpovede pripravila: Ing. Dagmar Bednáriková, daňová poradkyňa, členka SKDP.

Kompletnú ponuku našich webinárov a seminárov nájdete TU.  

Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies