všetky novinky Novinky

všetky články Články


Používanie pokladnice e-kasa klient a zmeny zákona od 1. januára 2020


18.11.2019

S účinnosťou od júla 2019 majú podnikatelia povinnosť začať používať pokladnicu e-kasa klient. Novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice prijaté v roku 2019 prinášajú ďalšie zmeny. O zákone, jeho zmenách, odklade lehoty na ukladanie pokút za nedodržanie zákonných povinností, budeme bližšie hovoriť na seminári dňa 28. 11. 2019, na ktorý Vás touto cestou pozývame.

Národná rada SR v roku 2018 schválila zmenu zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovilo on-line prepojenie registračných pokladníc so systémami finančnej správy a následne dvomi novelami v roku 2019 boli prijaté ďalšie zmeny.

Oblasti o ktorých budeme na seminári hovoriť:

1. Zadefinovanie pokladnice e-kasa klient

 • Čo je pokladnica e-kasa klient
 • Vysvetlenie rozdielu medzi on-line registračnou pokladnicou a virtuálnou registračnou pokladnicou

2. Vedenie evidencie tržieb v režime on-line a off-line

 • Vysvetlenie funkcionality on-line registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice s internetovým pripojením a bez internetového pripojenia
 • Kto má výnimku v prípade nepokrytia predajného miesta internetovým signálom

3. Certifikácia zariadení on-line registračnej pokladnice

 • Kto je povinný požiadať o certifikáciu
 • Kto je certifikačný orgán
 • Aké zariadenia podliehajú certifikácii

4. Uvedenie pokladnice e-kasa klient do prevádzky

 • Pokladnicu e-kasa klient nemusí uvádzať do prevádzky servisná organizácia

5. Propodnikateľské opatrenia

 • Zrušenie povinnosti mať servisnú organizáciu
 • Nepoužívanie knihy pokladnice
 • Kto a kedy nemusí viesť náhradnú evidenciu paragónmi
 • Zrušenie povinnosti vyhotovovať uzávierky
 • Zrušenie povinných servisných kontrol

6. Koniec používania elektronickej registračnej pokladnice a najneskorší termín začatia používania on-line registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice

 • Používanie on-line registračnej pokladnice najskôr od 1. apríla 2019 a najneskôr od 1. júla 2019 – všetci podnikatelia, ktorí používajú elektronické registračné pokladnice v súčasnosti
 • Používanie pokladnice e-kasa klient od 1. apríla 2019 – podnikatelia, ktorí začínajú svoju podnikateľskú činnosť od 1. apríla 2019
 • Odloženie ukladania pokút za neuvedenie on-line registračnej pokladnice do prevádzky do 31. decembra 2019
 • Ukončenie činnosti servisných organizácii a registra servisných organizácií k 1. júnu 2020
 • Ukončenie používania elektronickej registračnej pokladnice servisnou organizáciou alebo inou osobou najneskôr do 31. augusta 2020

Podrobný výklad ustanovení zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice bude vysvetlený na seminári "Používanie pokladnice e-kasa klient a príslušná legislatíva" 28. 11. 2019. 

Článok pre Vás pripravila:
Ing. Petronela Mastihubová
Ministerstvo financií SRsfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK