všetky novinky Novinky

všetky články Články


Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona o dani z príjmov po 1.1.2020


3.12.2019

Spojili sme 2 úspešné daňové semináre s lektorkami z Ministerstva financií do jedného, ktorý sa koná 16.12.2019 v priestoroch našej spoločnosti Sféra, a.s., Twin City A, Karadžičova 2, 811 08 Bratislava:Novely zákona o dani z pridanej hodnoty a zákona o dani z príjmov platné od 1. 1. 2020

Lektorky: JUDr. Alena Zuziková a Ing. Mária Murínová - dlhoročné pracovníčky Ministerstva financií SR, Sekcie daňovej a colnej

Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona o dani z príjmov po 1.1.2020

Príklad:

Daňovník vykáže daňové straty (DS) v jednotlivých rokoch (zdaňovacích obdobiach) nasledovne:

  • za rok 2019 – vo výške - 120 000 eur,
  • za rok 2020 – vo výške - 200 000 eur.

Za rok 2021 už vykáže základ dane vo výške 100 000 eur, pričom nespĺňa kritéria mikrodaňovníka podľa zákona o dani z príjmov.

V akej výške môže daňovník uplatniť nárok na odpočítanie daňových strát v daňovom priznaní za rok 2021?

Prehľad o vykázaní a odpočítaní daňových strát v rokoch 2020 - 2023

Daňová strata za rok 2019

Daňovú stratu za rok 2019 vo výške 120 000 eur, môže daňovník odpočítať v daňovom priznaní podanom za roky (2020, 2021, 2022 a 2023) rovnomerne vo výške ¼ ročne, t.j. (120 000/4 = 30 000/ročne).

V roku 2020 - vykáže daňovník opätovne daňovú stratu, preto stráca možnosť odpočtu ¼ daňovej straty vo výške 30 000 eur (zostatok daňovej straty z roku 2019 na odpočítanie v rokoch 2021 – 2022 je vo výške 90 000 eur).

V roku 2021 – vykáže kladný základ dane 100 000 eur, preto môže odpočítať ¼ daňovej straty vo výške 30 000 eur (zostatok daňovej straty z roku 2019 na odpočítanie v rokoch 2022 a 2023 je vo výške 60 000 eur).

Daňová strata za rok 2020

Daňovú stratu za rok 2020 vo výške 200 000 eur, môže odpočítať v daňovom priznaní podanom počas piatich nasledujúcich rokov (2021, 2022, 2023, 2024 a 2025) nerovnomerne, najviac však do výšky 50 % základu dane.

V roku 2021 vykáže daňovník základ dane vo výške 100 000 eur, pričom má nárok na odpočítanie daňových strát za rok 2019 aj 2020 a každú príslušnú časť odpočítanej daňovej straty testuje samostatne voči vykázanému základu dane v sume 100 000 eur, a to:

  • za rok 2019 - vo výške ¼, t. j. najviac v sume 30 000 eur/ročne,
  • za rok 2020 - do výšky 50 % základu dane, t. j. najviac v sume 50 000 eur (50% zo sumy 100 000 eur).

Daňovník si môže odpočítať v roku 2021 v úhrne daňovú stratu najviac v sume 80 000 eur (z daňovej straty vykázanej za rok 2019 a 2020 zostáva na odpočítanie do ďalších rokov daňová strata v celkovej sume 210 000 eur).

Článok pre Vás pripravila:
Ing. Mária Murínová
Ministerstvo financií SR

 sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK