všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Ako správne zaúčtovať dary v neziskovej organizácii a ich daňové posúdenie


21. 1. 2022

Ako účtovať prípady, ak charita poskytuje dary núdznym ľudom v podobe vecných darov? Ide napríklad o práčku, počítač, stôl, stoličky, pohovku, čistiace prostriedky.

ODPOVEĎ

I. Pri poskytovaní nepeňažného daru sa v neziskovej účtovnej jednotke účtuje podľa jeho druhu. Poskytnutie nepeňažného daru fyzickej osobe alebo právnickej osobe sa účtuje rovnako.

1. Poskytnuté vlastné zásoby ako dar inej osobe - 546 / 112.

2. Ak nezisková organizácia získala zásoby ako dar a následne ich poskytla inej osobe účtujú sa na účtoch:

  • 112 / 646 – prijatie daru a 
  • 546 / 112 – následné poskytnutie daru inej osobe; alebo
  • 546 / 646 pri účtovaní zásob spôsobom B.

3. Nepeňažný dar v podobe dlhodobého majetku, ktorý nezisková organizácia používala, ale už ho nebude používať a daruje ho, účtuje nasledovne:

  • zostatková cena dlhodobého majetku 546 / 08x
  • vyradenie majetku z účtovníctva 08x / 02x.

4. Dlhodobý majetok, ktorý kúpila nezisková organizácia s cieľom jeho darovania inej osobe, pričom ho nepoužívala pre svoju potrebu, sa účtuje ako obstaranie a darovanie tovaru nasledovne:

  • obstaranie tovaru 131 / 321, 132 / 131
  • následne jeho darovanie na základe darovacej zmluvy 546 / 325, 325 / 132.

5. Podobne dlhodobý majetok, ktorý nezisková organizácia získala bezodplatne od iného subjektu, ale s cieľom jeho darovania inej osobe sa účtuje pri účtovaní zásob spôsobom B na účtoch 546 / 646 alebo pri účtovaní zásob spôsobom A na účtoch 132 / 646 a 546 / 325, 325 / 132.

II. Prijímanie a poskytovanie nepeňažného daru v neziskovej účtovnej jednotke z pohľadu dane z príjmov

Prijaté dary podľa § 12 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov nie sú predmetom dane (v účtovníctve zaúčtované do výnosov, nie sú zdaniteľným príjmom).

Následne podľa § 21 ods. 1 písm. j) ZDP na príjmy nezahrnované do základu dane nie je možné uplatňovať ani daňové výdavky.

Osobitný postup je ustanovený v § 25 pri vstupnej cene hmotného majetku nadobudnutého darovaním.

Výnimku predstavuje dar prijímaný poskytovateľom zdravotnej starostlivosti od držiteľa, ktorý v súlade s § 12 ods. 7 písm. b) ZDP je predmetom dane a podlieha zdaneniu.

 

Problematikou zostavenia účtovnej závierky a daňového priznania neziskových organizácií za rok 2021, ako aj legislatívnymi zmenami v zákone o účtovníctve a zákone o dani z príjmov platnými pre neziskové organizácie pre rok 2022 sa budeme zaoberať dňa 26. januára 2022 na online webinári: „Účtovná závierka a daňové priznanie za rok 2021 v neziskových organizáciách“ s lektorkami Ing. Janka Vršková a Ing. Michaela Vidová, z Ministerstva financií SR.

Článok pripravila: Ing. Janka Vršková, Ministerstvo financií SR

 

Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies