všetky novinky Novinky

všetky články Články


Aké zmeny prinesú nové pravidlá pre dokumentáciu o transferovom oceňovaní v roku 2019?


17.1.2019

Vyspovedali sme renomovaného advokáta, ktorý bol v roku 2018 menovaný Ministerstvom financií SR za Slovenskú republiku ako nezávislý odborník pre oblasť transferového oceňovania na účely uplatňovania Arbitrážnej konvencie EÚ. 

JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M. sa téme daňového práva intenzívne venuje aj v rámci svojej súkromnej advokátskej praxe, pričom je autorom početných odborných článkov a odborných publikácií na tému transferového oceňovania a medzinárodného zdaňovania. Tieto témy tiež prednáša na odborných seminároch a konferenciách pre tuzemské a zahraničné závislé osoby.

Pre semináre sféra bude viesť školenie už 29. januára pod názvom Nové pravidlá pre dokumentáciu o transferovom oceňovaní pre roky 2018 a 2019.

  • Očakávané usmernenie zmení doterajšie pravidlá pre dokumentáciu o transferovom oceňovaní. Čo považujete za najväčšiu zmenu, ktorá bude mať podstatný dopad na tvorbu transferovej dokumentácie? Prečo je potrebné, aby sa spoločnosti s novými pravidlami detailnejšie zoznámili?

"Nové usmernenie prináša viacero podstatných zmien, a to tak sprísnenie povinností pre niektorých daňovníkov, ako aj zjednodušenie. Sprísnenie sa prejavuje napr. nahradením doterajšej jednoduchšej formy dokumentácie komplexnejšou (pre vybrané transakcie sa napr. vyžaduje úplná alebo základná dokumentácia, aj keď doteraz postačovala napr. len skrátená) a tiež zavedením nových prísnejších kritérií pre stanovenie rozsahu dokumentácie. Najvýznamnejšie zjednodušenie je úplné upustenie od vypracovania samostatnej dokumentácie pre niektoré závislé osoby. Všetky tieto zmeny však majú aj svoje skryté úskalia a práve o tých sa budeme rozprávať na našom seminári."

  • Seminár pod Vaším vedením, ktorý prebehne 29. januára 2019 v Bratislave, sa bude venovať vysvetleniu nových pravidiel pre dokumentáciu o transferovom oceňovaní. Čo sa ešte účastníci na seminári dozvedia? Prečo je lepšie sa poradiť s odborníkom?

"Na seminári sa budeme rozprávať hlavne o tom, ako správne čítať nové usmernenie a na aké daňové riziká je potrebné si dať pozor. Nové pravidlá sú veľmi komplexné a už na prvý pohľad aj veľmi členité a neprehľadné. Nie je preto ťažké pomýliť sa pri stanovení rozsahu dokumentácie a preto je dobré vysvetliť si nové pravidlá aj na praktických príkladoch."

  • Počas Vašej doterajšej praxe ste sa už stretli s rôznymi chybami, ktoré sa opakujú pri vypracovávaní transferovej dokumentácie. Ktorá patrí k tým najčastejším? Čo je jej príčinou?

"V praxi sa samozrejme stretávam s rôznymi chybami pri vedení dokumentácie. Za najčastejšie považujem 1.) nevedenie dokumentácie na priebežnej báze, 2.) absencia písomných zmlúv zo závislými osobami a z toho vyplývajúce ťažkosti pri popísaní obsahu transakcie a tiež nesúlad medzi právnou stránkou transakcie a jej popisom v dokumentácii a 3.) nesprávne vyhodnotenie významných a nevýznamných transakcií. Významné je tiež 4.) nesprávne používanie metód transferového oceňovania bez prihliadania na ich podstatu a účel. Všetky tieto nedostatky môžu mať vplyv na dodržanie princípu nezávislého vzťahu. Aj o týchto otázkach sa budeme rozprávať na seminári."

  • Taký odborník ako Vy je určite veľmi časovo vyťažený. Ako sa Vám darí rozdeliť si svoj čas v rámci osobného a pracovného života? Čo Vás motivuje pri postupe vo Vašej kariére?

"Ako advokát sa stretávam s množstvom právnych problémov v daňovej oblasti, ale tiež aj v širšom kontexte pri poskytovaní právnych služieb klientom – podnikateľom. Riešenie týchto výziev si vyžaduje predovšetkým rozsiahle štúdium všetkých prichádzajúcich zmien, čo je samozrejme aj veľmi časovo náročné. Mám to šťastie, že moja práca ma veľmi baví a je zároveň mojim koníčkom a aj preto sa mi jednotlivé úlohy zvládajú oveľa ľahšie. Stále sa však snažím naplánovať si svoje pracovné povinnosti tak, aby ostalo dostatok času aj na rodinný a súkromný život. Najväčšou motiváciou je pre mňa v pracovnej oblasti snaha poskytovať vysokokvalitné právne služby vo veľmi špecifických oblastiach práva a daní, akou je napríklad aj transferové oceňovanie. V súkromnej oblasti je mojou najväčšou motiváciou moja rodina."

PREDSTAVENIE AUTORA:

  • JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

Vyštudoval právo na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Následne absolvoval trojročný doktorandský študijný program na katedre finančného a daňového práva UPJŠ, ktorý ukončil obhajobou dizertačnej práce na tému „Dvojité zdanenie a daňové úniky v kontexte transferového oceňovania“. Michal pokračoval v ďalšom postgraduálnom štúdiu na University of Florida, Levin College of Law, Florida, USA, po absolvovaní ktorého mu bol udelený akademický titul LL.M. v odbore medzinárodné daňové právo.

Michal v minulosti pôsobil v popredných medzinárodných poradenských spoločnostiach (Big4) a medzinárodných a špecializovaných advokátskych kanceláriách na Slovensku. Téme daňového práva sa Michal intenzívne venuje aj v rámci svojej súkromnej advokátskej praxe, pričom je autorom početných odborných článkov a odborných publikácií na tému transferového oceňovania a medzinárodného zdaňovania. Tieto témy tiež prednáša na odborných seminároch a konferenciách pre tuzemské a zahraničné závislé osoby.

V roku 2018 bol Michal nominovaný Ministerstvom financií SR za Slovenskú republiku ako nezávislý odborník pre oblasť transferového oceňovania na účely uplatňovania Arbitrážnej konvencie EÚ.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK