sksféra, a.s.www.seminare.sfera.skinfo@sfera.skhttp://seminare.sfera.sk/sk/rss-seminare/RSS SemináreVýklad zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v z.n.p. - vybrané časti zákona súvisiace s daňovou kontrolou a zmeny platné od 1.1.2018Thu, 10 May 2018 00:00:00 GMThttp://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/vyklad-zakona-c-563-2009-z-z-o-sprave-dani-danovy-poriadok-v-z-n-p-vybrane-casti-zakona-suvisiace-s-danovou-kontrolou-a-zmeny-platne-od-1-1-2018/http://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/vyklad-zakona-c-563-2009-z-z-o-sprave-dani-danovy-poriadok-v-z-n-p-vybrane-casti-zakona-suvisiace-s-danovou-kontrolou-a-zmeny-platne-od-1-1-2018/Zmeny zákona o verejnom obstarávaní platné od roku 2017 + praktické príkladyTue, 20 Mar 2018 00:00:00 GMThttp://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/zmeny-zakona-o-verejnom-obstaravani-platne-od-roku-2017-plus-prakticke-priklady/http://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/zmeny-zakona-o-verejnom-obstaravani-platne-od-roku-2017-plus-prakticke-priklady/Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a jeho zmeny od 1. septembra 2017 a od 1. januára 2018 (1)Tue, 27 Feb 2018 00:00:00 GMThttp://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/zakon-o-pouzivani-elektronickej-registracnej-pokladnice-a-jeho-zmeny-od-1-septembra-2017-a-od-1-januara-2018-1/http://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/zakon-o-pouzivani-elektronickej-registracnej-pokladnice-a-jeho-zmeny-od-1-septembra-2017-a-od-1-januara-2018-1/Účtovníctvo a dane v neziskových organizáciách so zameraním na občianske združenia (1)Tue, 13 Feb 2018 00:00:00 GMThttp://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/uctovnictvo-a-dane-v-neziskovych-organizaciach-so-zameranim-na-obcianske-zdruzenia-1/http://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/uctovnictvo-a-dane-v-neziskovych-organizaciach-so-zameranim-na-obcianske-zdruzenia-1/Ročné zúčtovanie dane 2017 a aktuálny stav mzdovej učtárne od 1.1.2018 (1) (1)Mon, 12 Feb 2018 00:00:00 GMThttp://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/rocne-zuctovanie-dane-2017-a-aktualny-stav-mzdovej-uctarne-od-1-1-2018-1-1/http://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/rocne-zuctovanie-dane-2017-a-aktualny-stav-mzdovej-uctarne-od-1-1-2018-1-1/Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb 2017Fri, 09 Feb 2018 00:00:00 GMThttp://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-pravnickych-osob-2017/http://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-pravnickych-osob-2017/Novela zákona o dani z príjmov platná od 1.1.2018 (1)Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 GMThttp://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/novela-zakona-o-dani-z-prijmov-platna-od-1-1-2018-1/http://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/novela-zakona-o-dani-z-prijmov-platna-od-1-1-2018-1/GDPR pre personalistov praktickyTue, 06 Feb 2018 00:00:00 GMThttp://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/gdpr-pre-personalistov-prakticky/http://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/gdpr-pre-personalistov-prakticky/Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb + príklad (3)Mon, 05 Feb 2018 11:30:00 GMThttp://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-fyzickych-osob-plus-priklad-3/http://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-fyzickych-osob-plus-priklad-3/Daňová závierka a zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2017 na praktickom príkladeFri, 26 Jan 2018 00:00:00 GMThttp://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/danova-zavierka-a-zostavenie-danoveho-priznania-pravnickych-osob-za-rok-2017-na-praktickom-priklade/http://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/danova-zavierka-a-zostavenie-danoveho-priznania-pravnickych-osob-za-rok-2017-na-praktickom-priklade/