všetky novinkyNovinky


Májové semináre


29.4.2014

Na máj sme pre Vás pripravili zaujímavé semináre so skvelými lektorkami:

14.-15.5.2014 Kompletný výklad zákon o DPH s Ing. Ľubicou Kožíkovou

Program:

 • Registračná povinnosť
 • Zábezpeka na daň
 • Rozšírenie povinnosti zložiť zábezpeku
 • Zrušenie povinnej a dobrovoľnej registrácie zdaniteľných osôb podnikajúcich na základe zmluvy o združení
 • Zmena registrácie podľa § 5 a § 6
 • Zdaniteľné obchody
 • Miesto zdaniteľného obchodu
 • Daňová povinnosť
 • Základ dane a sadzba dane
 • Oslobodenie od dane
 • Odpočítanie dane
 • Oprava základu dane, ak nie je povinnosť vyhotoviť opravnú faktúru
 • Vrátenie dane zahraničnej osobe z iného členského štátu
 • Vrátenie dane zahraničnej osobe z tretieho štátu
 • Povinnosti osôb povinných platiť daň
 • Rozšírenie tuzemského prenosu daňovej povinnosti na príjemcu
 • Ručenie za daň
 • Fakturácia
 • Kontrolný výkaz
 • Zrušenie registrácie
 • Diskusia

30.5.2014 Vybrané problémy zákona o dani z príjmov s Ing. Zdenkou Kováčovou

Program:

 • daňové licencie právnických osôb - definovanie okruhu právnických osôb povinných platiť licencie, obdobie, výnimky, sadzby;
 • používanie automobilu na služobné a súkromné účely - výpočet  nepeňažného príjmu vo výške1%, uplatňovanie daňových odpisov z automobilov a ostatných výdavkov,  uplatňovanie nákladov na pohonné látky do daňových výdavkov;
 • rezervy - daňovo uznaná tvorba rezerv, rezerva na konto pracovného času;
 • pohľadávky - opravné položky a odpis pohľadávky uznaný za daňový výdavok, pohľadávky v konkurze a vyrovnaní;
 • záväzky - postupná úprava základu dane o nezaplatené záväzky po lehote splatnosti;
 • reklama - formy a spôsoby reklamy, reklamné predmety, webové stránky, zľavové poukážky, sponzoring, daňovo uznané výdavky, výherné súťaže,
 • zahraničné závislé osoby a povinnosť viesť dokumentáciu o transferovom oceňovaní - úprava základu dane z príjmov zahraničných závislých osôb,
 • 35% daň vyberaná zrážkou a zabezpečenie dane - zdaňovanie príjmov plynúcich daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou, oznamovacia povinnosť, zmeny v uplatňovaní zrážkovej dane
 • kurzové rozdiely - ich vykazovanie v daňovom priznaní;
 • odpisy majetku (účtovné a daňové odpisy DHM, DNM a majetku obstaraného finančným prenájmom; rovnomerné a zrýchlené odpisovanie majetku;
 • DPH z IČŠ - premietnutie v daňovom priznaní, nárok na odpočet koeficientom ako daňový výdavok;
 • daňová strata - zmeny v odpočítavaní daňovej straty;
 • zmeny zdaňovacieho obdobia - z kalendárneho roka na hospodársky a naopak, uplatňovanie daňových odpisov;
 • povinnosti pri platení preddavkov na daň;
 • tlačivo daňového priznania na rok 2014 a 2015.


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK