všetky novinkyNovinky
Odborné semináre

Aktuálne

Benefity zamestnancov z pohľadu dane a odvodov

Termín: 26.5.2017

Prednášajúci: Pšenková Júlia - odborník z praxe, špecialistka na mzdy a odvody

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Aktuálne oblasti postupov účtovania pre podnikateľov a zákona o účtovníctve

Termín: 29.5.2017

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková, CA (certifikovaný audítor) - audítor od roku 2003, vykonáva audity individuálnych účtovných závierok obchodn...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Kompletný výklad zákona o DPH

Termín: 30.5. - 31.5.2017

Prednášajúci: Ing. Ľubica Kožíková - Finančné riaditeľstvo SR

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Podnikové kombinácie

Termín: 1.6.2017

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková, CA (certifikovaný audítor) - audítor od roku 2003, vykonáva audity individuálnych účtovných závierok obchodn...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

3 dni plné DPH - Vybrané problémy pri dodaní tovaru a služieb z pohľadu DPH

Termín: 5. - 7.6.2017 (hotel Sitno***, Vyhne)

Prednášajúci: Ing. Milan Vargan - partner slovenskej daňovo-poradenskej spoločnosti TAX systems, je daňovým poradcom s viac ako pätnásťročnou ...

Miesto konania: Hotel Sitno***, Vyhne

Ako sporiť energie rozumne

Termín: 8.6.2017

Prednášajúci: Ing. Jozef Legény - Odborník s 35-ročnou praxou v energetike, štátnej správe, doprave a vojenskom letectve. Zaoberal sa aj rieše...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Spotrebná daň z elektriny a zo zemného plynu - najčastejšie otázky a problémy z praxe

Termín: 13.6.2017

Prednášajúci: Ing. Andrea Pavileková

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

DPH - Najčastejšie chyby a problémy pri uplatňovaní v praxi (+ Mimoriadne vydanie časopisu ÚČTOVNÍCTVO, AUDÍTORSTVO, DAŇOVNÍCTVO 2017)

Termín: 14.6.2017

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa SKDP, spoločnosť PKF Slovensko s. r. o., dlhoročná spolupracovníčka Ing. Vladimíra Pastieri...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

DPH - Najčastejšie chyby a problémy pri uplatňovaní v praxi (bez časopisu)

Termín: 14.6.2017

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa SKDP, spoločnosť PKF Slovensko s. r. o., dlhoročná spolupracovníčka Ing. Vladimíra Pastieri...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj v roku 2017 - účtovné a daňové aspekty

Termín: 15.6.2017

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček - Ministerstvo financií SR

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Zrážky zo mzdy a exekúcie

Termín: 16.6.2017

Prednášajúci: Pšenková Júlia - odborník z praxe, špecialistka na mzdy a odvody

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Pripravujeme

Základné zásady v energetike alebo ako správne pristúpiť k nastaveniu regulácie a vnútorného trhu

Termín: jeseň 2017

Prednášajúci: JUDr. Rastislav Hanulák - Capitol Legal Group, advokátska kancelária s. r. o., advokát, intenzívne sa venuje právnemu poradenstvu...

Miesto konania: Bratislava/Košicesfera
Portál
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria