všetky novinkyNovinky
Odborné semináre

Aktuálne

Komplexný pohľad  na problematiku dohôd o prácach mimo pracovného pomeru

Termín: 8.9.2016

Prednášajúci: Júlia Pšenková - odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie, mzdovú problematiku a daň z príjmov zo závislej činnosti

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City, 811 08  Bratislava

Cestovné náhrady

Termín: 28.9.2016

Prednášajúci: Júlia Pšenková - odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie, mzdovú problematiku a daň z príjmov zo závislej činnosti

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City, 811 08  Bratislava

Stála prevádzkareň aj podľa záverov 7 projektu OECD BEPS a iné dôležité zmeny v medzinárodnom zdaňovaní po 1.1.2016

Termín: 28.9.2016

Prednášajúci: Ing. Dana Slivková, PhD. - vedúca Oddelenia medzinárodného zdaňovania, Finančné riaditeľstvo SR

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City, 811 08  Bratislava

DPH v stavebníctve na príkladoch z praxe (prenesenie daňovej povinnosti v stavebníctve od 1.1.2016)

Termín: 29.9.2016

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa SKDP, spoločnosť PKF Slovensko s. r. o., dlhoročná spolupracovníčka Ing. Vladimíra Pastieri...

Miesto konania: BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

SLOVENSKO – ČESKÁ KONFERENCIA DPH 2016 – porovnanie a rozdiely v kontexte daňového práva

Termín: 4.10.2016

Prednášajúci: Slovenská republika: Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa SKDP, spoločnosť PKF Slovensko, s.r.o., člen metodicko-legislatívnej ko...

Miesto konania: BNC hotel, Turbínova 1, 831 04  Bratislava

Tovarové transakcie z pohľadu DPH a súvisiaca judikatúra Súdneho dvora EÚ

Termín: 19.10.2016

Prednášajúci: Ing. Milan Vargan - partner slovenskej daňovo-poradenskej spoločnosti TAX systems je daňovým poradcom s viac ako pätnásťročnou s...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City, 811 08  Bratislava

Zmeny v colných predpisoch po 1.5.2016

Termín: 20.10.2016

Prednášajúci: Ing. mjr. Ján Prokop, Finančné riaditeľstvo SR

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City, 811 08  Bratislava

Všetko o zamestnaneckých benefitoch zamestnancov a štatutárov

Termín: 24.10.2016

Prednášajúci: Júlia Pšenková - odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie, mzdovú problematiku a daň z príjmov zo závislej činnosti

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City, 811 08  Bratislava

Kompletný výklad zákona o DPH

Termín: 26.-27.10.2016

Prednášajúci: Ing. Ľubica Kožíková - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Miesto konania: BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Poskytnutie služieb z pohľadu DPH a súvisiaca judikatúra Súdneho dvora EÚ

Termín: 30.11.2016

Prednášajúci: Ing. Milan Vargan - partner slovenskej daňovo-poradenskej spoločnosti TAX systems je daňovým poradcom s viac ako pätnásťročnou s...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City, 811 08  Bratislava

Ročné zúčtovanie dane 2016 a aktuálny stav mzdovej učtárne od 1.1.2017

Termín: 2.12.2016

Prednášajúci: Júlia Pšenková - odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie, mzdovú problematiku a daň z príjmov zo závislej činnosti

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City, 811 08  Bratislava

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2016

Termín: 6.12.2016

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček - Ministerstvo financií SR

Miesto konania: sféra, a.s., Twin City, Karadžičova 2, 811 08 Bratislava

Daň z nehnuteľností pre právnické osoby

Termín: 8.12.2016

Prednášajúci: Ing. Iveta Ištoková - Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City, 811 08  Bratislava

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov 2016

Termín: 12.12.2016

Prednášajúci: Ing. Mária Horváthová, Ministerstvo financií SR

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City, 811 08  Bratislava

Pripravujeme

Inteligentné meracie systémy v praxi

Termín: 2. polrok 2016

Prednášajúci: Zástupcovia spoločnosti sféra, a.s., ďalší oslovení prednášajúci

Miesto konania:

Prehľad energetickej legislatívy

Termín: 2. polrok 2016

Prednášajúci: JUDr. Rastislav Hanulák, Capitol Legal Group, advokátska kancelária s. r. o.

Miesto konania: Bratislava

Daňový poriadok

Termín: november 2016

Prednášajúci: JUDr. Ľubica Masárová, PhD., dipl. ekonóm, daňová poradkyňa od r. 2001, členka dozornej rady Slovenskej komory daňových poradcov,...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City, 811 08  Bratislava

Daňové aspekty obchodných záväzkových vzťahov

Termín: október 2016

Prednášajúci: JUDr. Ľubica Masárová, PhD., dipl. ekonóm, daňová poradkyňa od r. 2001, členka dozornej rady Slovenskej komory daňových poradcov,...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City, 811 08  Bratislavasfera
Portál
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovné a daňové
Energetické
Archív
Fotogaléria
Poradca
Daň z pridanej hodnoty
Daň z príjmov
Účtovníctvo
Správa daní
Zaujímavé linky