všetky novinkyNovinky
Odborné semináre

Aktuálne

Daňová závierka a zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2016

Termín: 26.1.2017

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa SKDP, spoločnosť PKF Slovensko s. r. o., dlhoročná spolupracovníčka Ing. Vladimíra Pastieri...

Miesto konania: BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb + príklad

Termín: 2.2.2017

Prednášajúci: Ing. Marcela Prajová - Finančné riaditeľstvo SR, metodička a daňová špecialistka na úseku dane z príjmov fyzických osôb...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb 2016

Termín: 9.2.2017

Prednášajúci: Ing. Michaela Vidová - Sekcia daňová a colná, Odbor priamych daní, Ministerstvo financií SR

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Účtovná závierka neziskových účtovných jednotiek

Termín: 14.2.2017

Prednášajúci: Ing. Jana Vršková - Ministerstvo financií SR

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Ročné zúčtovanie dane 2016 a aktuálny stav mzdovej učtárne od 1.1.2017

Termín: 21.2.2017

Prednášajúci: Júlia Pšenková - odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie, mzdovú problematiku a daň z príjmov zo závislej činnosti

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Pravidlá fakturácie v praktických príkladoch (účtovné a daňové hľadisko)

Termín: 27.2.2017

Prednášajúci: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Pripravujeme

Inteligentné meracie systémy v praxi

Termín: február 2017

Prednášajúci: Zástupcovia spoločnosti sféra, a.s., ďalší oslovení prednášajúci

Miesto konania:sfera
Portál
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovné a daňové
Energetické
Archív
Fotogaléria
Poradca
Daň z pridanej hodnoty
Daň z príjmov
Účtovníctvo
Správa daní
Zaujímavé linky